Wybierz zakres danych

Dane pochodzą z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego CeSAR. Dane dostępne są od 2020 r.

Wybierz wskaźniki

Dane za II półrocze 2020 i I półrocze 2021

Dane dla powiatów: ***, ***, ****

Zawód
Inżynierowie budownictwa

Podkategorie

Województwo
Powiat
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska ogółem
Zarejestrowani bezrobotni ogółem stan na k ...
Zarejestrowani długotrwale bezrobotni stan ...
Napływ ofert pracy do Centralnej Bazy Ofer ...
99
37
128
54
16
91
101
42
109
21
11
20
50
19
126
94
44
79
161
75
172
26
9
69
97
41
155
71
32
67
61
28
66
121
46
163
76
40
67
35
11
58
74
19
63
63
22
464
1204
492
1897