Wybierz zakres danych

Dane pochodzą z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego CeSAR. Dane dostępne są od 2020 r.

Wybierz wskaźniki

Dane za II półrocze 2020 i I półrocze 2021

Dane dla powiatów: ***, ***, ****

Zawód
Specjaliści administracji publicznej

Podkategorie

Województwo
Powiat
Polska ogółem
Zarejestrowani bezrobotni ogółem stan na k ...
Zarejestrowani długotrwale bezrobotni stan ...
Napływ ofert pracy do Centralnej Bazy Ofer ...
7409
3320
2071