Prognozy na mapach

Prognoza na 2021, Polska

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców

kierownicy budowy / Rok 2021
E K W O R B G S T N P Z D L F C
inspektorzy nadzoru budowlanego / Rok 2021
E K W O R B G S T N P Z D L F C
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.