Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Powiat opolski, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
agenci ubezpieczeniowi
cieśle i stolarze budowlani
fryzjerzy
inżynierowie mechanicy
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kosmetyczki
lakiernicy
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy okien i szklarze
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
piekarze
pielęgniarki i położne
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy przetwórstwa metali
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
technicy elektrycy
technicy mechanicy
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
betoniarze i zbrojarze
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
blacharze i lakiernicy samochodowi
brukarze
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
fizjoterapeuci i masażyści
fotografowie
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
graficy komputerowi
instruktorzy rekreacji i sportu
kamieniarze
kierownicy sprzedaży
magazynierzy
malarze budowlani
monterzy elektronicy
monterzy instalacji budowlanych
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele szkół specjalnych
operatorzy obrabiarek skrawających
opiekunki dziecięce
posadzkarze
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy przetwórstwa spożywczego
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
specjaliści ds. finansowych
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
ślusarze
technicy budownictwa
technicy informatycy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
terapeuci zajęciowi
weterynarze
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody nadwyżkowe
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
floryści
inżynierowie chemicy i chemicy
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
monterzy maszyn i urządzeń
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
ogrodnicy i sadownicy
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
pedagodzy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy socjalni
prawnicy
rolnicy i hodowcy
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

  • LOP - opolski
Legenda
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać