Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Powiat krośnieński, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
brukarze
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
diagności samochodowi
fryzjerzy
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy ds. produkcji
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
lekarze
magazynierzy
masarze i przetwórcy ryb
monterzy instalacji budowlanych
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy obrabiarek skrawających
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
piekarze
pielęgniarki i położne
posadzkarze
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy socjalni
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
robotnicy obróbki drewna i stolarze
rolnicy i hodowcy
samodzielni księgowi
spawacze
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. organizacji produkcji
ślusarze
tapicerzy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
betoniarze i zbrojarze
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
blacharze i lakiernicy samochodowi
cieśle i stolarze budowlani
dentyści
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
filolodzy i tłumacze
fizjoterapeuci i masażyści
floryści
fotografowie
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
graficy komputerowi
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie elektrycy i energetycy
inżynierowie inżynierii środowiska
kamieniarze
kelnerzy i barmani
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
kosmetyczki
lakiernicy
listonosze i kurierzy
malarze budowlani
mechanicy maszyn i urządzeń
monterzy elektronicy
monterzy konstrukcji metalowych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele szkół specjalnych
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
pedagodzy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy służb mundurowych
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
pracownicy zajmujący się zwierzętami
prawnicy
przedstawiciele handlowi
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
rybacy
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści telekomunikacji
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
technicy budownictwa
technicy elektrycy
terapeuci zajęciowi
weterynarze
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody nadwyżkowe
dziennikarze i redaktorzy
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
mechanicy pojazdów samochodowych
obuwnicy
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
specjaliści technologii żywności i żywienia
spedytorzy i logistycy
technicy informatycy
technicy mechanicy

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

  • FKR - krośnieński
Legenda
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać