Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Województwo lubuskie, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
diagności samochodowi
elektromechanicy i elektromonterzy
fizjoterapeuci i masażyści
fryzjerzy
graficy komputerowi
inżynierowie mechanicy
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
lakiernicy
magazynierzy
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele przedszkoli
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy obrabiarek skrawających
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne
posadzkarze
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy ochrony fizycznej
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
przedstawiciele handlowi
psycholodzy i psychoterapeuci
robotnicy budowlani
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
specjaliści ds. finansowych
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
ślusarze
tapicerzy
technicy elektrycy
technicy mechanicy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
betoniarze i zbrojarze
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
blacharze i lakiernicy samochodowi
dentyści
dziennikarze i redaktorzy
farmaceuci
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
floryści
fotografowie
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie budownictwa
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie elektrycy i energetycy
inżynierowie inżynierii środowiska
kamieniarze
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
kosmetyczki
lekarze
listonosze i kurierzy
malarze budowlani
meteorolodzy, geolodzy, geografowie
monterzy elektronicy
monterzy konstrukcji metalowych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele szkół specjalnych
obuwnicy
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy maszyn włókienniczych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
pedagodzy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy poczty
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy służb mundurowych
pracownicy socjalni
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
pracownicy zajmujący się zwierzętami
prawnicy
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy leśni
rolnicy i hodowcy
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia
specjaliści telekomunikacji
szefowie kuchni
technicy budownictwa
technicy informatycy
terapeuci zajęciowi
weterynarze
windykatorzy
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zawody nadwyżkowe
ekonomiści
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać