Barometr zawodów

Prognozy na mapach

Prognoza na rok:Wybierz lata do porównania:
Porównaj lataZamknij

Dział "Mapy" pozwala na zapoznanie się z prognozami zapotrzebowania na jeden wybrany zawód. Pokazuje jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach. Mapy umożliwiają również porównanie prognoz w dwóch wybranych latach.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.Prognoza na 2018, województwo mazowieckie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

Podkategorie
  • 7411 elektrycy budowlani i pokrewni
   • 741101 elektromonter instalacji elektrycznych
   • 741102 elektromonter reklam świetlnych
   • 741103 elektryk
   • 741104 elektryk budowlany
   • 741190 pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
  • 7412 elektromechanicy i elektromonterzy
   • 741202 elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
   • 741203 elektromechanik pojazdów samochodowych
   • 741204 elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
   • 741205 elektromechanik urządzeń chłodniczych
   • 741206 elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
   • 741207 elektromonter (elektryk) zakładowy
   • 741208 elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
   • 741209 elektromonter lotniczy
   • 741210 elektromonter maszyn elektrycznych
   • 741211 elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
   • 741212 elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
   • 741213 elektromonter okrętowy
   • 741214 elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
   • 741215 elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
   • 741216 elektromonter taboru szynowego
   • 741217 elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
   • 741218 elektromonter transformatorów
   • 741219 elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
   • 741220 elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
   • 741290 pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
   • 741201 elektromechanik
  • 7413 monterzy linii elektrycznych
   • 741301 elektromonter linii kablowych
   • 741302 elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
   • 741303 elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
   • 741304 elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
   • 741305 elektromonter sieci trakcyjnej
   • 741390 pozostali monterzy linii elektrycznych
  • 3113 technicy elektrycy
   • 311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
   • 311303 technik elektryk
   • 311304 technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
   • 311305 technik elektryk samochodowy
   • 311306 technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
   • 311307 technik energetyk
   • 311390 pozostali technicy elektrycy
  • 3131 operatorzy urządzeń energetycznych
   • 313101 elektroenergetyk elektrowni cieplnych
   • 313102 elektroenergetyk elektrowni wodnych
   • 313103 elektroenergetyk nastawni
   • 313104 elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
   • 313105 maszynista agregatów prądotwórczych
   • 313106 maszynista turbozespołu parowego
   • 313107 maszynista turbozespołu wodnego
   • 313108 maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
   • 313109 maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
   • 313110 obchodowy bloku
   • 313190 pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
Pobierz małą mapę pobierz
Pobierz dużą mapę pobierz

 

Aby zobaczyć mapę musisz wykorzystać jedną z współczesnych przeglądarek internetowych.
🛈 - podpowiedź zawiera rozszerzony komentarz

Link do prognoz


Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać