Barometr zawodów

Prognozy na mapach

Prognoza na rok:Wybierz lata do porównania:
Porównaj lataZamknij

Dział "Mapy" pozwala na zapoznanie się z prognozami zapotrzebowania na jeden wybrany zawód. Pokazuje jakie będą szanse na znalezienie pracy w danej profesji w różnych lokalizacjach. Mapy umożliwiają również porównanie prognoz w dwóch wybranych latach.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.Prognoza na 2018, województwo mazowieckie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - pielęgniarki i położne

Podkategorie
  • 134205 pielęgniarka oddziałowa
  • 134206 położna oddziałowa
  • 2221 pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
   • 222101 pielęgniarka
  • 2222 pielęgniarki z tytułem specjalisty
   • 222201 pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
   • 222202 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
   • 222203 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
   • 222204 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
   • 222205 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
   • 222206 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
   • 222207 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
   • 222208 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
   • 222209 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
   • 222210 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
   • 222211 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
   • 222212 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
   • 222213 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
   • 222214 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
   • 222215 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
   • 222216 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
   • 222217 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
   • 222218 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
   • 222219 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
   • 222220 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
   • 222221 pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
   • 222222 pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • 222290 pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
  • 2231 położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
   • 223101 położna
  • 2232 położne z tytułem specjalisty
   • 223201 położna – specjalista organizacji i zarządzania
   • 223202 położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
   • 223203 położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
   • 223204 położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
   • 223205 położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego
   • 223206 położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
   • 223207 położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • 223290 pozostałe położne z tytułem specjalisty
  • 325902 higienistka szkolna
Pobierz małą mapę pobierz
Pobierz dużą mapę pobierz

 

Aby zobaczyć mapę musisz wykorzystać jedną z współczesnych przeglądarek internetowych.
🛈 - podpowiedź zawiera rozszerzony komentarz

Link do prognoz


Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać