Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Powiat bielski, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
architekci i urbaniści
betoniarze i zbrojarze
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
cukiernicy
fryzjerzy
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
inżynierowie budownictwa
inżynierowie elektrycy i energetycy
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kierownicy sprzedaży
kosmetyczki
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
lekarze
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy pojazdów samochodowych
murarze i tynkarze
nauczyciele przedszkoli
operatorzy obrabiarek skrawających
piekarze
pielęgniarki i położne
pomoce kuchenne
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy sprzedaży internetowej
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
przedstawiciele handlowi
robotnicy budowlani
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
ślusarze
technicy budownictwa
technicy mechanicy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
weterynarze
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
blacharze i lakiernicy samochodowi
ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
dekarze i blacharze budowlani
dentyści
diagności samochodowi
dziennikarze i redaktorzy
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
fizjoterapeuci i masażyści
floryści
fotografowie
graficy komputerowi
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie inżynierii środowiska
inżynierowie mechanicy
kamieniarze
kelnerzy i barmani
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
lakiernicy
listonosze i kurierzy
magazynierzy
malarze budowlani
mechanicy maszyn i urządzeń
monterzy elektronicy
monterzy instalacji budowlanych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele szkół specjalnych
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
posadzkarze
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy socjalni
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
prawnicy
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy leśni
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
tapicerzy
technicy elektrycy
terapeuci zajęciowi
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zawody nadwyżkowe
ekonomiści
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
operatorzy maszyn włókienniczych
pedagodzy
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
rolnicy i hodowcy
specjaliści administracji publicznej
specjaliści technologii żywności i żywienia
technicy informatycy

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

  • BBI - bielski
Legenda
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać