Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Powiat grajewski, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
betoniarze i zbrojarze
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
inżynierowie elektrycy i energetycy
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kucharze
samodzielni księgowi
ślusarze
technicy mechanicy
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
blacharze i lakiernicy samochodowi
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
dentyści
diagności samochodowi
dziennikarze i redaktorzy
ekonomiści
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
fizjoterapeuci i masażyści
floryści
fotografowie
fryzjerzy
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie budownictwa
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie inżynierii środowiska
inżynierowie mechanicy
kamieniarze
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
kosmetyczki
lakiernicy
lekarze
listonosze i kurierzy
magazynierzy
malarze budowlani
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy elektronicy
monterzy instalacji budowlanych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
murarze i tynkarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele szkół specjalnych
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
operatorzy obrabiarek skrawających
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
pedagodzy
piekarze
pielęgniarki i położne
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
posadzkarze
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy służb mundurowych
pracownicy socjalni
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
prawnicy
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
przedstawiciele handlowi
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
robotnicy obróbki drewna i stolarze
robotnicy obróbki skóry
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
spawacze
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
tapicerzy
technicy budownictwa
technicy elektrycy
technicy informatycy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
terapeuci zajęciowi
weterynarze
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody nadwyżkowe
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
ogrodnicy i sadownicy
rolnicy i hodowcy
specjaliści administracji publicznej

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

  • BGR - grajewski
Legenda
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać