Barometr zawodów

Prognozy dla powiatów

Prognoza na rok:

Zestawienia powiatowe pokazują, jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w jednym, wybranym powiecie.

Dane dla Polski dostępne są od roku 2016. Wcześniejsze lata zawierają jedynie dane dla województwa małopolskiego.


Wybierz powiat

Wybierz grupę zawodów

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody

Województwo podlaskie, prognoza na rok 2017

Pobierz format CSV: separator - średnik pobierzseparator - przecinek pobierz
zawody deficytowe
betoniarze i zbrojarze
diagności samochodowi
inżynierowie budownictwa
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kucharze
murarze i tynkarze
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy obrabiarek skrawających
pielęgniarki i położne
robotnicy obróbki drewna i stolarze
samodzielni księgowi
spawacze
szefowie kuchni
ślusarze
zawody w równowadze
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
asystenci i technicy dentystyczni
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
blacharze i lakiernicy samochodowi
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
cukiernicy
dekarze i blacharze budowlani
dentyści
dziennikarze i redaktorzy
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
filolodzy i tłumacze
fizjoterapeuci i masażyści
floryści
fotografowie
fryzjerzy
geodeci i kartografowie
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
graficy komputerowi
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie elektrycy i energetycy
inżynierowie inżynierii środowiska
inżynierowie mechanicy
kamieniarze
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kierownicy ds. usług
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
kosmetyczki
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
lakiernicy
lekarze
listonosze i kurierzy
magazynierzy
malarze budowlani
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
meteorolodzy, geolodzy, geografowie
monterzy elektronicy
monterzy instalacji budowlanych
monterzy konstrukcji metalowych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele szkół specjalnych
obuwnicy
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
piekarze
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
pomoce kuchenne
pomoce w gospodarstwie domowym
posadzkarze
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poczty
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy służb mundurowych
pracownicy socjalni
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
prawnicy
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
przedstawiciele handlowi
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
psycholodzy i psychoterapeuci
ratownicy medyczni
recepcjoniści i rejestratorzy
robotnicy budowlani
robotnicy leśni
robotnicy obróbki skóry
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. rynku nieruchomości
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści telekomunikacji
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
tapicerzy
technicy budownictwa
technicy elektrycy
technicy informatycy
technicy mechanicy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
terapeuci zajęciowi
weterynarze
windykatorzy
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
zaopatrzeniowcy i dostawcy
zawody nadwyżkowe
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
operatorzy maszyn włókienniczych
pedagodzy
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
rolnicy i hodowcy
specjaliści administracji publicznej
specjaliści technologii żywności i żywienia

Link do prognoz

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać