Dane o zawodach

Tutaj znajdziesz statystyki rynku pracy wyliczone dla zawodów ujmowanych w Barometrze (np. liczbę bezrobotnych, czy liczbę ofert pracy). Zawody pominięte w badaniu, nie zostały uwzględnione w statystykach. Pełna lista zawodów objętych badaniem w danej edycji wraz z kluczem powiązań do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności dostępna jest w raportach wojewódzkich i krajowych (zakładka Publikacje).

Przejdź poniżej

Wybierz zakres danych

Dane pochodzą z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego CeSAR. Dane dostępne są od 2020 r.

Wybierz wskaźniki