Dane o zawodach

dają wgląd w statystyki rynku pracy m.in. liczbę bezrobotnych, liczbę ofert pracy. Wszystkie dane przeliczane są na zawody oceniane w Barometrze, tak więc dotyczą wybranych zawodów, które zostały objęte badaniem.

Przejdź poniżej

Wybierz zakres danych

Dane pochodzą z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego CeSAR. Dane dostępne są od 2020 r.

Wybierz wskaźniki