Lista zawodów

Tutaj możesz przejrzeć pełną listę zawodów prognozowanych w Barometrze w poszczególnych edycjach badania. Lista opiera się na Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS). Co roku jest aktualizowana, aby lepiej odzwierciedlać sytuację na rynku pracy. Wyniki prezentowane w serwisie zawsze opierają się na najnowszej wersji listy.

Przejdź poniżej

Lista zawodów

Trwa ładowanie danych...
2023
2023 Administratorzy stron internetowych | Rozwiń
 • 351401 - administrator stron internetowych
 • 351403 - pracownik pozycjonowania stron internetowych
 • 351404 - projektant stron internetowych (webmaster)
 • 262202 - analityk ruchu na stronach internetowych
2023 Agenci ubezpieczeniowi | Rozwiń
 • 3321 - agenci ubezpieczeniowi
 • 431202 - pracownik do spraw ubezpieczeń
 • 331502 - likwidator szkód
 • 334401 - pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
 • 261909 - doradca do spraw odszkodowań
2023 Akustycy i realizatorzy dźwięku | Rozwiń
 • 311908 - technik akustyk
 • 352120 - technik realizacji dźwięku
 • 352122 - technik realizacji nagrań i nagłośnień
 • 352123 - technik realizacji nagrań (s)
 • 352124 - technik realizacji nagłośnień (s)
2023 Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych | Rozwiń
 • 2511 - analitycy systemów komputerowych
 • 251202 - specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • 251290 - pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
 • 251903 - tester oprogramowania komputerowego
 • 213109 - bioinformatyk
 • 251901 - informatyk medyczny
 • 251902 - specjalista zastosowań informatyki
 • 251904 - tester systemów teleinformatycznych
 • 251990 - pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 2522 - administratorzy systemów komputerowych
 • 2523 - specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • 2529 - specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 351101 - operator bezprzewodowych sieci komputerowych
 • 351102 - operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
 • 3513 - operatorzy sieci i systemów komputerowych
 • 351402 - administrator systemów poczty elektronicznej
 • 413102 - operator aplikacji komputerowych
2023 Animatorzy kultury i organizatorzy imprez | Rozwiń
 • 3332 - organizatorzy konferencji i imprez
 • 343901 - animator kultury
 • 342311 - animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
 • 343911 - technik teatralny
 • 343919 - administrator produkcji filmowej i telewizyjnej (s)
2023 Architekci i urbaniści | Rozwiń
 • 216101 - architekt
 • 216403 - urbanista
 • 214907 - inżynier gospodarki przestrzennej
 • 214927 - inżynier akustyk
 • 216190 - pozostali architekci
2023 Architekci krajobrazu | Rozwiń
 • 2162 - architekci krajobrazu
 • 314202 - technik architektury krajobrazu (s)
2023 Archiwiści i muzealnicy | Rozwiń
 • 2621 - archiwiści i muzealnicy
 • 4414 - technicy archiwiści i pokrewni
2023 Asystenci w edukacji | Rozwiń
 • 531201 - asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
 • 531203 - asystent edukacji romskiej
 • 531204 - asystent nauczyciela w szkole
 • 531202 - asystent nauczyciela przedszkola
2023 Betoniarze i zbrojarze | Rozwiń
 • 7114 - betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
2023 Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej | Rozwiń
 • 235904 - nauczyciel bibliotekarz
 • 3433 - pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
 • 4411 - pomocnicy biblioteczni
 • 262201 - analityk informacji i raportów medialnych
 • 262203 - bibliotekoznawca
 • 262204 - broker informacji (researcher)
 • 262206 - specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
 • 262207 - specjalista zarządzania informacją
 • 262290 - pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
 • 262208 - specjalista zarządzania dokumentacją
2023 Biolodzy i biotechnolodzy | Rozwiń
 • 314102 - laborant biochemiczny
 • 311103 - technik analityk (s)
 • 213102 - biochemik
 • 213103 - biofizyk
 • 213104 - bioinżynier
 • 213105 - biolog
 • 213106 - biotechnolog
 • 213107 - genetyk
 • 213108 - mikrobiolog
 • 213190 - pozostali biolodzy i pokrewni
 • 214905 - inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 • 229901 - epidemiolog
 • 229902 - koordynator badań klinicznych
 • 229908 - toksykolog
 • 314101 - laborant mikrobiologiczny
 • 314190 - pozostali technicy nauk biologicznych
 • 324001 - laborant weterynaryjny
 • 532903 - preparator medyczny
 • 213101 - botanik
 • 213110 - fizjolog
2023 Blacharze i lakiernicy samochodowi | Rozwiń
 • 713203 - lakiernik samochodowy (s)
 • 721306 - blacharz samochodowy (s)
2023 Brukarze | Rozwiń
 • 711205 - brukarz
2023 Ceramicy przemysłowi | Rozwiń
 • 311921 - technik technologii ceramicznej
 • 311944 - technik ceramik (s)
 • 8181 - operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • 731401 - ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
 • 731403 - formowacz ściernic
 • 731404 - formowacz wyrobów ceramicznych
 • 731405 - garncarz
 • 731406 - modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
 • 731407 - odlewnik wyrobów ceramicznych
 • 731408 - sortowacz-brakarz ceramiki
 • 731409 - szkliwierz ceramiki
 • 731490 - pozostali ceramicy i pokrewni
 • 731601 - cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
2023 Cieśle i stolarze budowlani | Rozwiń
 • 711501 - cieśla (s)
 • 711502 - cieśla szalunkowy
 • 711503 - stolarz budowlany
 • 711590 - pozostali cieśle i stolarze budowlani
2023 Cukiernicy | Rozwiń
 • 751201 - cukiernik (s)
 • 751202 - dekorator wyrobów cukierniczych
 • 751203 - karmelarz
 • 932906 - pomocnik ciastkarza
2023 Dekarze i blacharze budowlani | Rozwiń
 • 7121 - dekarze
 • 721301 - blacharz (s)
 • 721302 - blacharz budowlany
 • 721303 - blacharz izolacji przemysłowych
 • 311221 - technik dekarstwa (s)
2023 Dentyści | Rozwiń
 • 2261 - lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
 • 2262 - lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
2023 Diagności laboratoryjni medyczni | Rozwiń
 • 2272 - diagności laboratoryjni specjaliści
 • 2271 - diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 3212 - Technicy analityki medycznej
2023 Diagności samochodowi | Rozwiń
 • 311501 - diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • 311503 - kontroler stanu technicznego pojazdów
2023 Dziennikarze i redaktorzy | Rozwiń
 • 264104 - redaktor wydawniczy
 • 2642 - dziennikarze
 • 262205 - menedżer zawartości serwisów internetowych
 • 265690 - pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
 • 265902 - bloger / vloger
 • 441302 - korektor tekstu
2023 Ekonomiści | Rozwiń
 • 2631 - ekonomiści
 • 331403 - technik ekonomista (s)
2023 Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy | Rozwiń
 • 7411 - elektrycy budowlani i pokrewni
 • 7412 - elektromechanicy i elektromonterzy
 • 7413 - monterzy linii elektrycznych
 • 3113 - technicy elektrycy
 • 3131 - operatorzy urządzeń energetycznych
2023 Farmaceuci | Rozwiń
 • 2281 - farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 3213 - technicy farmaceutyczni
 • 2282 - farmaceuci specjaliści
 • 229904 - osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
2023 Filolodzy i tłumacze | Rozwiń
 • 2643 - filolodzy i tłumacze
2023 Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy | Rozwiń
 • 2633 - filozofowie, historycy i politolodzy
 • 242224 - specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • 263201 - archeolog
 • 263202 - etnograf
 • 263203 - kulturoznawca
 • 263205 - antropolog
 • 263207 - religioznawca
 • 263290 - pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
2023 Fizjoterapeuci i masażyści | Rozwiń
 • 2292 - fizjoterapeuci
 • 3254 - technicy fizjoterapii i masażyści
2023 Floryści | Rozwiń
 • 343203 - florysta (s)
 • 524901 - bukieciarz
2023 Fotografowie | Rozwiń
 • 3431 - fotografowie
2023 Fryzjerzy | Rozwiń
 • 5141 - fryzjerzy
2023 Geodeci i kartografowie | Rozwiń
 • 2165 - kartografowie i geodeci
 • 311104 - technik geodeta (s)
 • 311801 - rysownik geodezyjny
 • 311802 - rysownik kartograficzny
2023 Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych | Rozwiń
 • 8112 - operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
 • 8113 - operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
 • 931101 - robotnik górniczy dołowy
 • 132202 - kierownik jednostki ratownictwa górniczego
 • 311701 - technik górnictwa odkrywkowego (s)
 • 311702 - technik górnictwa otworowego (s)
 • 311703 - technik górnictwa podziemnego (s)
 • 311706 - technik przeróbki kopalin stałych (s)
 • 311707 - technik wiertnik (s)
 • 3121 - osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • 313204 - maszynista wentylatorów w kopalni
 • 7542 - strzałowi i pokrewni
 • 8111 - górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
 • 311709 - technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (s)
2023 Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy | Rozwiń
 • 541306 - portier
 • 515301 - gospodarz domu
 • 515303 - robotnik gospodarczy
 • 515390 - pozostali gospodarze budynków
 • 8182 - maszyniści kotłów parowych i pokrewni
 • 911202 - palacz pieców zwykłych
 • 9629 - pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
2023 Graficy komputerowi | Rozwiń
 • 216601 - grafik komputerowy dtp
 • 216602 - grafik komputerowy multimediów
 • 216604 - projektant grafiki
 • 216605 - projektant grafiki stron internetowych
 • 216606 - specjalista do spraw animacji multimedialnej
 • 216690 - pozostali projektanci grafiki i multimediów
 • 343920 - technik animacji filmowej (s)
2023 Inspektorzy nadzoru budowlanego | Rozwiń
 • 242211 - inspektor nadzoru budowlanego
 • 311211 - inspektor budowlany
 • 311212 - inspektor budowy dróg
 • 311213 - inspektor budowy mostów
2023 Instruktorzy nauki jazdy | Rozwiń
 • 5165 - instruktorzy nauki jazdy
 • 235903 - egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
2023 Instruktorzy rekreacji i sportu | Rozwiń
 • 235501 - instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
 • 235502 - instruktor tańca
 • 342201 - instruktor sportu
 • 342202 - instruktor sportu osób niepełnosprawnych
 • 342207 - trener sportu
 • 342290 - pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
 • 342301 - instruktor fitness
 • 342302 - instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • 342303 - instruktor jazdy konnej
 • 342304 - instruktor odnowy biologicznej
 • 342305 - instruktor rekreacji ruchowej
 • 342306 - instruktor rytmiki
 • 342307 - instruktor sportów siłowych
 • 342308 - instruktor sportów ekstremalnych
 • 342309 - instruktor sztuki walki
 • 342310 - pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
 • 342390 - pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
2023 Inżynierowie budownictwa | Rozwiń
 • 2142 - inżynierowie budownictwa
 • 214912 - inżynier technologii betonów
2023 Inżynierowie chemicy i chemicy | Rozwiń
 • 214501 - inżynier inżynierii chemicznej
 • 214502 - inżynier technologii chemicznej
 • 214590 - pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
 • 311101 - laborant chemiczny
 • 311603 - technik technologii chemicznej (s)
 • 2113 - chemicy
 • 311102 - probierz
 • 311604 - technik technologii środków farmaceutycznych
 • 311605 - technik technologii środków kosmetycznych
 • 311606 - technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
 • 311690 - pozostali technicy chemicy i pokrewni
 • 214504 - inżynier dekontaminacji – skażenia promieniotwórcze
 • 214505 - inżynier postępowania z odpadami promieniotwórczymi
 • 311607 - technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi
2023 Inżynierowie elektrycy i energetycy | Rozwiń
 • 214906 - inżynier energetyki
 • 214933 - zarządca energią
 • 2151 - inżynierowie elektrycy
2023 Inżynierowie inżynierii środowiska | Rozwiń
 • 2143 - inżynierowie inżynierii środowiska
2023 Inżynierowie mechanicy | Rozwiń
 • 2144 - inżynierowie mechanicy
 • 214904 - inżynier awionik
2023 Kamieniarze | Rozwiń
 • 7113 - robotnicy obróbki kamienia
 • 811408 - pilarz kamienia
 • 811409 - szlifierz kamienia
2023 Kelnerzy i barmani | Rozwiń
 • 5131 - kelnerzy
 • 5132 - barmani
2023 Kierowcy autobusów | Rozwiń
 • 833101 - kierowca autobusu
 • 833102 - kierowca trolejbusu
2023 Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych | Rozwiń
 • 8332 - kierowcy samochodów ciężarowych
 • 832201 - kierowca mechanik (s)
2023 Kierowcy samochodów osobowych | Rozwiń
 • 832203 - kierowca samochodu osobowego
 • 832204 - przewoźnik osób
 • 832205 - taksówkarz
 • 832206 - kierowca pojazdu uprzywilejowanego
2023 Kierownicy budowy | Rozwiń
 • 132301 - kierownik budowy
2023 Kierownicy ds. logistyki | Rozwiń
 • 132401 - kierownik działu logistyki
 • 132402 - kierownik działu transportu
 • 132403 - kierownik działu zakupów
 • 132404 - kierownik magazynu
 • 132405 - kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • 132406 - kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • 132408 - kierownik punktu skupu
 • 132490 - pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
 • 132409 - kierownik do spraw handlu zagranicznego
 • 132410 - kierownik do spraw optymalizacji zasobów
 • 132411 - kierownik do spraw transportu rurociągowego
 • 132412 - kierownik do spraw zarządzania flotą samochodową
2023 Kierownicy ds. produkcji | Rozwiń
 • 1311 - kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
 • 1312 - kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
 • 1321 - kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
 • 132201 - kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132204 - kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
 • 132290 - pozostali kierownicy w górnictwie
 • 132302 - kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
 • 132390 - pozostali kierownicy do spraw budownictwa
2023 Kierownicy ds. usług | Rozwiń
 • 1330 - kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
 • 134101 - kierownik centrum rozrywki dla dzieci
 • 1346 - kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
 • 134903 - kierownik agencji ochrony mienia i osób
 • 134904 - kierownik firmy audytorskiej
 • 134905 - kierownik kancelarii prawnej
 • 134906 - kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
 • 134909 - kierownik galerii sztuki
 • 134990 - pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 1411 - kierownicy w hotelarstwie
 • 1412 - kierownicy w gastronomii
 • 143101 - kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
 • 143107 - kierownik kasyna
 • 143108 - kierownik kina
 • 143109 - kierownik klubu fitness
 • 143110 - kierownik klubu sportowego
 • 143112 - kierownik parku rozrywki / cyrku
 • 143114 - kierownik siłowni
 • 143115 - kierownik szkółki jeździeckiej
 • 143117 - kierownik szkoły tańca
 • 143190 - pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
 • 342203 - menedżer dyscypliny sportu
 • 342204 - menedżer imprez sportowych
 • 342205 - menedżer sportu
 • 1439 - kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 143102 - kierownik obiektu sportowego
 • 143103 - kierownik ogrodu zoologicznego
 • 143104 - kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii
 • 265411 - producent muzyczny
 • 134915 - Kierownik wydawnictwa
2023 Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu | Rozwiń
 • 112001 - dyrektor do spraw administracyjnych
 • 112002 - dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
 • 112003 - dyrektor do spraw energetyki
 • 112004 - dyrektor do spraw informatyki / informacji
 • 112005 - dyrektor do spraw personalnych
 • 112006 - dyrektor finansowy
 • 112007 - dyrektor generalny
 • 112008 - dyrektor handlowy
 • 112009 - dyrektor logistyki
 • 112010 - dyrektor marketingu
 • 112011 - dyrektor operacyjny
 • 112012 - dyrektor produkcji
 • 112013 - dyrektor rozwoju biznesu
 • 112014 - dyrektor sprzedaży
 • 112015 - dyrektor techniczny
 • 112016 - dyrektor wykonawczy
 • 112019 - syndyk
 • 112020 - dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
 • 112090 - pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
 • 121102 - kierownik biura rachunkowego
 • 121103 - kierownik działu finansowego
 • 121190 - pozostali kierownicy do spraw finansowych
 • 1212 - kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • 1213 - kierownicy do spraw strategii i planowania
 • 1219 - kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 122101 - kierownik do spraw marketingu
 • 122103 - kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
 • 122104 - kierownik do spraw marketingu internetowego
 • 122105 - kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
 • 1222 - kierownicy do spraw reklamy i public relations
 • 1223 - kierownicy do spraw badań i rozwoju
 • 242102 - koordynator projektów unijnych
 • 3341 - kierownicy biura
2023 Kierownicy sprzedaży | Rozwiń
 • 5222 - kierownicy sprzedaży w marketach
 • 1420 - kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
 • 122106 - regionalny kierownik sprzedaży
 • 122102 - kierownik do spraw sprzedaży
 • 122107 - kierownik domu aukcyjnego
2023 Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury | Rozwiń
 • 134102 - kierownik przedszkola
 • 134104 - kierownik żłobka / klubu dziecięcego
 • 134105 - kierownik placówki wsparcia dziennego
 • 134106 - dyrektor ośrodka adopcyjnego
 • 134107 - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 134190 - pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi
 • 134201 - kierownik hospicjum
 • 134202 - kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
 • 134204 - kierownik podmiotu leczniczego
 • 134290 - pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
 • 1343 - kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
 • 1344 - kierownicy w instytucjach pomocy społecznej
 • 134501 - dyrektor szkoły
 • 134503 - kierownik warsztatów szkolnych
 • 134590 - pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych
 • 134901 - dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
 • 134902 - dyrektor zakładu dla nieletnich
 • 134907 - kierownik archiwum
 • 134908 - kierownik biblioteki
 • 134910 - kierownik muzeum
 • 143105 - kierownik domu kultury
 • 143116 - dyrektor teatru
 • 143118 - dyrektor filharmonii / opery / operetki / orkiestry
 • 143119 - dyrektor zespołu pieśni i tańca / chóru
 • 134916 - prezes / dyrektor sądu
2023 Kosmetyczki | Rozwiń
 • 229903 - kosmetolog
 • 5142 - kosmetyczki i pokrewni
 • 323014 - podolog (s)
 • 343917 - tatuażysta
 • 343918 - charakteryzator
2023 Krawcy i pracownicy produkcji odzieży | Rozwiń
 • 311924 - technik technologii odzieży
 • 7531 - krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
 • 311926 - technik technologii wyrobów skórzanych (s)
 • 7532 - konstruktorzy i krojczowie odzieży
 • 7533 - szwaczki, hafciarki i pokrewni
 • 8153 - operatorzy maszyn do szycia
 • 815903 - operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
 • 815904 - operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
 • 815990 - pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 932902 - lagowacz
 • 932905 - pomoc krawiecka
 • 311941 - technik przemysłu mody (s)
 • 731808 - rękodzielnik wyrobów włókienniczych (s)
 • 311946 - technik stylista (s)
2023 Kucharze | Rozwiń
 • 5120 - kucharze
2023 Lakiernicy | Rozwiń
 • 713201 - lakiernik
 • 713202 - lakiernik proszkowy
 • 713204 - lakiernik tworzyw sztucznych
 • 713205 - lakiernik wyrobów drzewnych
 • 713206 - malarz-lakiernik samolotowy
 • 713207 - malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 • 713208 - piaskarz
 • 713290 - pozostali lakiernicy
 • 932907 - pomocnik lakiernika
2023 Lekarze | Rozwiń
 • 2211 - lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją i stopnia
 • 2212 - lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
 • 134207 - lekarz ordynator oddziału
2023 Listonosze i kurierzy | Rozwiń
 • 441202 - kurier
 • 441203 - listonosz
 • 441290 - pozostali listonosze i pokrewni
2023 Logopedzi i audiofonolodzy | Rozwiń
 • 235906 - nauczyciel logopeda
 • 2294 - audiofonolodzy i logopedzi
2023 Magazynierzy | Rozwiń
 • 4321 - magazynierzy i pokrewni
 • 515102 - intendent
 • 8344 - kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
 • 532901 - pomoc apteczna
2023 Marynarze, pracownicy obsługi statków i portów | Rozwiń
 • 3151 - pracownicy służb technicznych żeglugi
 • 8350 - marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
 • 511102 - steward statku morskiego
 • 315202 - bosman portu
 • 315203 - inspektor bezpieczeństwa żeglugi
 • 315204 - kapitan portu morskiego
 • 315205 - kapitan statku morskiego
 • 315206 - kapitan żeglugi śródlądowej
 • 315207 - kapitan żeglugi przybrzeżnej
 • 315208 - oficer pokładowy
 • 315209 - oficer portu
 • 315210 - obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
 • 315211 - pilot morski
 • 315212 - pilot żeglugi śródlądowej
 • 315214 - technik nawigator morski (s)
 • 315216 - technik żeglugi śródlądowej (s)
 • 315217 - szyper
 • 315290 - pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
 • 723311 - mechanik okrętowy
 • 723316 - motorzysta wachtowy
 • 723317 - marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
2023 Maszyniści | Rozwiń
 • 8311 - maszyniści kolejowi i metra
 • 833103 - kierujący tramwajem (motorniczy)
2023 Mechanicy maszyn i urządzeń | Rozwiń
 • 731102 - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • 731103 - mechanik precyzyjny (s)
 • 723301 - mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
 • 723302 - mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
 • 723303 - mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
 • 723304 - mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
 • 723305 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
 • 723306 - mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
 • 723307 - mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 723308 - mechanik maszyn rolniczych
 • 723309 - mechanik maszyn szwalniczych
 • 723310 - mechanik-monter maszyn i urządzeń (s)
 • 723312 - mechanik silników spalinowych
 • 723390 - pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • 7234 - mechanicy rowerów i pokrewni
 • 731104 - optyk-mechanik (s)
 • 731106 - zegarmistrz (s)
 • 731190 - pozostali mechanicy precyzyjni
 • 932908 - pomocnik mechanika
 • 731107 - automatyk (s)
 • 723318 - mechanik pojazdów kolejowych (s)
2023 Mechanicy pojazdów samochodowych | Rozwiń
 • 7231 - mechanicy pojazdów samochodowych
 • 311513 - technik pojazdów samochodowych (s)
2023 Meteorolodzy, geolodzy, geografowie | Rozwiń
 • 311105 - technik geofizyk
 • 311106 - technik geolog (s)
 • 2112 - meteorolodzy
 • 2114 - specjaliści nauk o ziemi
 • 311107 - technik hydrolog
 • 311108 - technik meteorolog
2023 Monterzy elektronicy | Rozwiń
 • 742102 - monter-elektronik
 • 742103 - monter-elektronik – aparatura medyczna
 • 742104 - monter-elektronik – aparatura pomiarowa
 • 742105 - monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
 • 742106 - monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
 • 742108 - monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
 • 742110 - monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
 • 742113 - monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 742114 - monter mechatronik
 • 742115 - monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
 • 742116 - monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
 • 742190 - pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
 • 742201 - monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
 • 742202 - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (s)
 • 742203 - monter sieci telekomunikacyjnych
 • 742204 - monter-elektronik – instalacja anten
 • 742205 - monter-elektronik – sprzęt komputerowy
 • 742206 - monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne
 • 742207 - monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
 • 742290 - pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
 • 742117 - elektronik (s)
 • 742118 - mechatronik (s)
 • 742119 - serwisant urządzeń biurowych
2023 Monterzy instalacji budowlanych | Rozwiń
 • 7126 - hydraulicy i monterzy rurociągów
 • 7127 - monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
2023 Monterzy konstrukcji metalowych | Rozwiń
 • 7214 - robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
 • 7215 - takielarze i monterzy konstrukcji linowych
 • 311910 - technik budownictwa okrętowego
 • 721304 - blacharz lotniczy
 • 721305 - blacharz okrętowy
 • 721390 - pozostali blacharze
 • 311942 - technik budowy jednostek pływających (s)
2023 Monterzy maszyn i urządzeń | Rozwiń
 • 8211 - monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • 8212 - monterzy sprzętu elektrycznego
 • 8213 - monterzy sprzętu elektronicznego
 • 723314 - monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
2023 Monterzy okien i szklarze | Rozwiń
 • 712501 - monter / składacz okien
 • 712502 - szklarz
 • 712503 - szklarz budowlany
 • 712504 - szklarz pojazdów
 • 712506 - monter szkła budowlanego
 • 712590 - pozostali szklarze
 • 754902 - monter żaluzji
2023 Murarze i tynkarze | Rozwiń
 • 7123 - tynkarze i pokrewni
 • 711201 - monter kamiennych elementów budowlanych
 • 711202 - murarz
 • 711203 - zdun (s)
 • 711204 - murarz-tynkarz (s)
 • 711290 - pozostali murarze i pokrewni
 • 7124 - monterzy izolacji
2023 Nauczyciele języków obcych i lektorzy | Rozwiń
 • 233008 - nauczyciel języka obcego
 • 234104 - nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
 • 2353 - lektorzy języków obcych
2023 Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego | Rozwiń
 • 234101 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
2023 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu | Rozwiń
 • 232001 - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • 235905 - instruktor praktycznej nauki zawodu
2023 Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących | Rozwiń
 • 2330 - nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
 • 234102 - nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej
 • 234190 - pozostali nauczyciele szkół podstawowych
 • 2353 - lektorzy języków obcych
2023 Nauczyciele przedmiotów zawodowych | Rozwiń
 • 232002 - nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
 • 232003 - nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych
 • 232090 - pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
2023 Nauczyciele przedszkoli | Rozwiń
 • 2342 - specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
2023 Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych | Rozwiń
 • 2352 - nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2023 Obuwnicy | Rozwiń
 • 7536 - obuwnicy i pokrewni
 • 311916 - technik obuwnik (s)
 • 815601 - operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
 • 815603 - operator urządzeń montażowych obuwia
 • 815604 - operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
 • 815605 - obuwnik przemysłowy
 • 815690 - pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
2023 Ogrodnicy i sadownicy | Rozwiń
 • 6112 - sadownicy
 • 6113 - ogrodnicy
 • 9214 - robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • 314205 - technik ogrodnik (s)
 • 7544 - robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
2023 Operatorzy aparatury medycznej | Rozwiń
 • 3211 - operatorzy aparatury medycznej
 • 532905 - zabiegowy balneologiczny
 • 311409 - technik elektroniki medycznej
 • 311907 - serwisant urządzeń medycznych
 • 229911 - specjalista radiofarmacji
 • 229912 - specjalista inżynierii medycznej
 • 229913 - elektroradiolog
 • 311902 - monter urządzeń medycznych
2023 Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych | Rozwiń
 • 8342 - operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
2023 Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru | Rozwiń
 • 8171 - operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
 • 8143 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
2023 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych | Rozwiń
 • 731410 - operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
 • 811401 - hartowacz betonów i sylikatów
 • 811402 - krajacz materiałów budowlanych
 • 811404 - operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
 • 811405 - operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
 • 811406 - operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
 • 811407 - operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
 • 811490 - pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
2023 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych | Rozwiń
 • 8131 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
 • 8132 - operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
2023 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | Rozwiń
 • 8141 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
 • 8142 - operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
2023 Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych | Rozwiń
 • 834101 - kierowca ciągnika rolniczego
 • 834102 - kombajnista (kierowca kombajnu)
 • 834103 - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (s)
 • 834107 - operator maszyn rolniczych
 • 834190 - pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
 • 834106 - operator maszyn ogrodniczych
2023 Operatorzy maszyn włókienniczych | Rozwiń
 • 731802 - dziewiarz
 • 731805 - przędzarz
 • 731809 - tkacz
 • 8151 - operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
 • 8152 - operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
 • 815901 - operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
2023 Operatorzy obrabiarek skrawających | Rozwiń
 • 7223 - ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
 • 7224 - szlifierze narzędzi i polerowacze metali
2023 Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych | Rozwiń
 • 8343 - maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
2023 Opiekunki dziecięce | Rozwiń
 • 325905 - opiekunka dziecięca (s)
 • 5311 - opiekunowie dziecięcy
2023 Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej | Rozwiń
 • 341201 - asystent osoby niepełnosprawnej (s)
 • 341202 - opiekun osoby starszej (s)
 • 341203 - opiekun w domu pomocy społecznej (s)
 • 341204 - opiekunka środowiskowa (s)
 • 5322 - pracownicy domowej opieki osobistej
 • 5321 - pomocniczy personel medyczny
 • 5162 - osoby do towarzystwa
2023 Optycy i pracownicy wytwarzający protezy | Rozwiń
 • 2295 - optometryści
 • 321401 - protetyk słuchu (s)
 • 321403 - technik ortopeda (s)
 • 3253 - optycy okularowi
 • 325906 - ortoptystka (s)
 • 731105 - ortopeda mechanik
 • 214928 - inżynier optyk
2023 Pedagodzy | Rozwiń
 • 235921 - pedagog
 • 235912 - pedagog szkolny
 • 235909 - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
 • 235911 - pedagog animacji kulturalnej
 • 235101 - andragog
 • 235919 - pedagog specjalny
 • 235922 - pedagog mediów
2023 Piekarze | Rozwiń
 • 751204 - piekarz (s)
 • 932910 - pomocnik piekarza
2023 Pielęgniarki i położne | Rozwiń
 • 134205 - pielęgniarka oddziałowa
 • 134206 - położna oddziałowa
 • 2221 - pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2222 - pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • 2231 - położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • 2232 - położne z tytułem specjalisty
 • 325902 - higienistka szkolna
2023 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków | Rozwiń
 • 343204 - plastyk (s)
 • 216102 - architekt wnętrz
 • 343202 - dekorator wnętrz
 • 216603 - ilustrator
 • 265105 - konserwator dzieł sztuki
 • 265107 - konserwator zabytków architektury
 • 343201 - dekorator sklepów
 • 343205 - technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
 • 343290 - pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
 • 311224 - technik aranżacji wnętrz (s)
2023 Pomoce kuchenne | Rozwiń
 • 9412 - pomoce kuchenne
 • 5246 - wydawcy posiłków
 • 9411 - pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
2023 Pomoce w gospodarstwie domowym | Rozwiń
 • 515201 - gospodyni
 • 515202 - organizator usług domowych
 • 515204 - właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
 • 515290 - pozostali pracownicy usług domowych
2023 Pozostali specjaliści edukacji | Rozwiń
 • 235102 - ewaluator programów edukacji
 • 235103 - metodyk edukacji na odległość
 • 235104 - metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • 235105 - nauczyciel doradca metodyczny
 • 235109 - wizytator
 • 235190 - pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
 • 2354 - nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
 • 235503 - nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • 235590 - pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
 • 2356 - instruktorzy technologii informatycznych
 • 235901 - dydaktyk multimedialny
 • 235902 - egzaminator on-line
 • 235907 - nauczyciel nauczania na odległość
 • 235910 - nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
 • 235913 - specjalista do spraw zarządzania w oświacie
 • 235915 - wykładowca na kursach (edukator, trener)
 • 235917 - korepetytor
 • 235918 - nauczyciel domowy
 • 235920 - trener osobisty (coach, mentor, tutor)
 • 235990 - pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 235106 - nauczyciel konsultant
2023 Pracownicy administracyjni i biurowi | Rozwiń
 • 4110 - pracownicy obsługi biurowej
 • 331401 - asystent do spraw statystyki
 • 331404 - asystent przetwarzania danych
 • 331490 - pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
 • 334306 - technik administracji (s)
 • 334307 - stenograf-protokolant
 • 334390 - pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
 • 334402 - sekretarka medyczna
 • 334490 - pozostali sekretarze medyczni i pokrewni
 • 341103 - sekretarz sądowy
 • 341190 - pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
 • 4132 - operatorzy wprowadzania danych
 • 431201 - pracownik do spraw statystyki
 • 431203 - pracownik w biurze maklerskim
 • 431290 - pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
 • 441301 - kodowacz (koder)
 • 4419 - pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 413103 - operator edytorów tekstu
 • 413190 - pozostali operatorzy edytorów tekstu
2023 Pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej | Rozwiń
 • 242113 - specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
 • 4221 - konsultanci i inni pracownicy biur podróży
 • 4225 - pracownicy biur informacji
 • 422402 - technik hotelarstwa (s)
 • 5113 - przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
 • 515203 - technik turystyki wiejskiej
 • 515205 - technik turystyki na obszarach wiejskich (s)
2023 Pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego | Rozwiń
 • 311206 - technik drogownictwa
 • 711603 - monter nawierzchni kolejowej (s)
 • 711606 - układacz nawierzchni drogowych
 • 311207 - technik dróg i mostów kolejowych
 • 311215 - mostowniczy
 • 312301 - mistrz produkcji w budownictwie drogowym
 • 312302 - mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
 • 312303 - mistrz produkcji w budownictwie mostowym
 • 711690 - pozostali robotnicy budowy dróg
 • 931205 - pomocniczy robotnik drogowy
 • 931206 - pomocniczy robotnik mostowy
 • 311216 - technik budowy dróg (s)
 • 311217 - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • 311220 - technik budownictwa kolejowego (s)
2023 Pracownicy ds. jakości | Rozwiń
 • 214105 - konsultant komitetu technicznego
 • 214107 - normalizator
 • 214108 - specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
 • 214109 - specjalista kontroli jakości
 • 214110 - towaroznawca
 • 214901 - audytor energetyczny
 • 214902 - inspektor dozoru technicznego
 • 214921 - legalizator
 • 214922 - metrolog
 • 242204 - audytor / kontroler
 • 242208 - inspektor farmaceutyczny
 • 311109 - technik metrolog
 • 311901 - cechowniczy
 • 311904 - operator badań defektoskopowych
 • 311937 - kontroler jakości wyrobów przemysłowych
 • 3133 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
 • 3134 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
 • 3135 - kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
 • 313901 - kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
 • 313902 - kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
 • 313990 - pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 325506 - kontroler higieny mięsa
 • 325512 - weterynaryjny kontroler sanitarny
 • 325514 - inspektor sanitarny
 • 331503 - rzeczoznawca
 • 331504 - rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • 515101 - inspektor hotelowy
 • 335905 - inspektor kontroli handlu i usług
 • 335906 - rzecznik praw konsumenta
 • 335907 - inspektor do spraw miar i wag
 • 335990 - pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 311517 - kontroler jakości połączeń spawalniczych
 • 214930 - rzeczoznawca samochodowy
2023 Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP | Rozwiń
 • 2133 - specjaliści do spraw ochrony środowiska
 • 313201 - operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
 • 313206 - operator spalarni odpadów komunalnych
 • 313207 - operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
 • 313208 - operator urządzeń oczyszczania ścieków
 • 313209 - operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
 • 313210 - pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
 • 313290 - pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
 • 325501 - edukator ekologiczny
 • 325504 - inspektor ochrony środowiska
 • 325507 - strażnik ochrony przyrody / środowiska
 • 325508 - technik analizy i monitoringu środowiska
 • 325511 - technik ochrony środowiska (s)
 • 325515 - technik gospodarki odpadami
 • 214935 - rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • 2291 - specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • 242227 - specjalista zarządzania kryzysowego
 • 311214 - inspektor ochrony przeciwpożarowej
 • 325502 - inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 325503 - inspektor ochrony radiologicznej
 • 325505 - instruktor higieny
 • 325509 - technik bezpieczeństwa i higieny pracy (s)
 • 325510 - technik dozymetrysta
 • 325590 - pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
 • 723315 - monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
2023 Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości | Rozwiń
 • 4311 - pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
 • 4313 - pracownicy obsługi płacowej
 • 421106 - kontroler rozliczeń pieniężnych
 • 421107 - skarbnik bankowy
 • 3313 - księgowi
2023 Pracownicy ds. techniki dentystycznej | Rozwiń
 • 321402 - technik dentystyczny (s)
 • 3251 - asystenci dentystyczni
 • 532902 - pomoc dentystyczna
 • 229914 - specjalista do spraw techniki dentystycznej
2023 Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych | Rozwiń
 • 9321 - ręczni pakowacze i znakowacze
 • 9333 - robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
 • 9334 - układacze towarów na półkach
 • 9611 - ładowacze nieczystości
 • 9612 - sortowacze odpadów
 • 9613 - zamiatacze i pokrewni
 • 9622 - pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
 • 8183 - operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
 • 818901 - operator urządzeń do paletyzacji
 • 818902 - operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
 • 818990 - pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 821901 - konfekcjoner wyrobów gumowych
 • 821904 - monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
 • 821906 - monter wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 821907 - składacz sprzętu spadochronowego
 • 821990 - pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 912903 - zmywacz graffiti
 • 931102 - robotnik naziemny w górnictwie
 • 931190 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
 • 931202 - kopacz
 • 931203 - meliorant
 • 931204 - oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
 • 931290 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
 • 932901 - konserwator części / sprzętu
 • 932911 - pomocniczy robotnik przemysłowy
 • 932912 - robotnik myjący części i zespoły
 • 932913 - sortowacz
 • 932914 - wydawca materiałów
 • 932990 - pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle
 • 9331 - prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
 • 9332 - prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
 • 9510 - pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • 962101 - bagażowy
 • 962102 - boy hotelowy
 • 962104 - dźwigowy (windziarz)
 • 962106 - kolporter
 • 962107 - noszowy
 • 962190 - pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni
 • 9623 - odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
 • 932915 - pracownik pomocniczy krawca (s)
 • 932916 - pracownik pomocniczy mechanika (s)
 • 932917 - pracownik pomocniczy ślusarza (s)
 • 932918 - pracownik pomocniczy stolarza (s)
 • 932919 - asystent fryzjera
 • 754901 - monter znaków nawigacyjnych
 • 754990 - pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 932920 - pracownik pomocniczy fryzjera (s)
 • 754903 - pracownik produkcji
 • 818904 - operator maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym
 • 932921 - pomocnik elektromontera
 • 932922 - pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (s)
2023 Pracownicy myjni, pralni i prasowalni | Rozwiń
 • 8157 - operatorzy maszyn do prania
 • 9121 - praczki ręczne i prasowacze
 • 9122 - czyściciele pojazdów
2023 Pracownicy obsługi ruchu lotniczego | Rozwiń
 • 3154 - kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
 • 3155 - technicy urządzeń ruchu lotniczego
 • 511101 - stewardesa / steward
 • 723201 - mechanik płatowców
 • 723202 - mechanik silników lotniczych
 • 723203 - mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
 • 723290 - pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
 • 315301 - mechanik pokładowy
 • 315302 - nawigator lotniczy
 • 315305 - operator tankowania statków powietrznych
 • 315306 - pilot balonowy
 • 315308 - pilot samolotowy zawodowy / liniowy
 • 315309 - pilot sterowcowy zawodowy
 • 315310 - pilot szybowcowy
 • 315311 - pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
 • 315312 - pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • 315314 - skoczek spadochronowy
 • 315318 - mechanik lotniczy obsługi technicznej
 • 315319 - pilot pionowzlotu
 • 315390 - pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
2023 Pracownicy obsługi ruchu szynowego | Rozwiń
 • 5112 - konduktorzy i pokrewni
 • 711605 - toromistrz
 • 8312 - dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
 • 311407 - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (s)
 • 132407 - zawiadowca stacji
 • 214920 - kontroler kolejowy
 • 311401 - diagnosta kolejowy
 • 311928 - technik transportu kolejowego (s)
 • 432304 - odprawiacz pociągów
 • 432305 - konstruktor rozkładów jazdy
 • 711602 - dróżnik obchodowy
 • 723313 - mechanik taboru kolejowego
 • 742101 - automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • 931207 - pomocniczy robotnik torowy
2023 Pracownicy ochrony fizycznej | Rozwiń
 • 311920 - technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 541307 - pracownik ochrony fizycznej
 • 541315 - technik ochrony fizycznej osób i mienia (s)
 • 541316 - operator kontroli bezpieczeństwa
 • 541317 - pracownik obsługi monitoringu
 • 541390 - pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
 • 541906 - ratownik wodny
 • 541990 - pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
2023 Pracownicy poczty | Rozwiń
 • 421101 - asystent usług pocztowych
 • 421108 - technik usług pocztowych i finansowych (s)
 • 441201 - ekspedient pocztowy
 • 421105 - kontroler pocztowy
2023 Pracownicy poligraficzni | Rozwiń
 • 7321 - pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
 • 7322 - drukarze
 • 7323 - introligatorzy i pokrewni
 • 311918 - technik poligraf
 • 311911 - technik cyfrowych procesów graficznych
 • 311935 - technik procesów drukowania (s)
 • 311936 - technik procesów introligatorskich (s)
 • 311943 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (s)
2023 Pracownicy przetwórstwa metali | Rozwiń
 • 8121 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • 8122 - operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
 • 7211 - formierze odlewniczy i pokrewni
 • 311704 - technik hutnik
 • 311705 - technik odlewnik (s)
 • 722101 - kowal (s)
 • 722102 - kowal wyrobów zdobniczych
 • 722103 - operator pras kuźniczych
 • 722190 - pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
 • 731602 - galwanizer
 • 731905 - metaloplastyk
 • 311708 - technik przemysłu metalurgicznego (s)
2023 Pracownicy przetwórstwa spożywczego | Rozwiń
 • 8160 - operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
 • 7514 - robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
 • 7513 - robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
 • 932909 - pomocnik mleczarski
2023 Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie | Rozwiń
 • 7129 - robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 311219 - technik robót wykończeniowych w budownictwie (s)
 • 7122 - posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • 7131 - malarze budowlani i pokrewni
2023 Pracownicy służb mundurowych | Rozwiń
 • 134914 - kierownik rewiru / posterunku policji
 • 134911 - komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)
 • 134912 - komendant straży gminnej / miejskiej
 • 134913 - komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej
 • 263506 - wychowawca w jednostkach penitencjarnych
 • 311919 - technik pożarnictwa (s)
 • 3351 - funkcjonariusze celni i ochrony granic
 • 3355 - policjanci
 • 3356 - funkcjonariusze służby więziennej
 • 3357 - funkcjonariusze służb specjalnych
 • 5411 - strażacy
 • 5412 - strażnicy w zakładach dla nieletnich
 • 541301 - funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa
 • 541312 - strażnik gminny / miejski
 • 541313 - strażnik straży marszałkowskiej
 • 541314 - funkcjonariusz straży ochrony kolei
 • 0310 - szeregowi zawodowi Sił Zbrojnych
 • 541907 - strażnik leśny
 • 541908 - strażnik łowiecki
 • 541909 - strażnik rybacki
 • 261911 - analityk kryminalny
 • 335909 - inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
2023 Pracownicy socjalni | Rozwiń
 • 341205 - pracownik socjalny
 • 263504 - specjalista pracy socjalnej
 • 263505 - specjalista resocjalizacji
 • 263590 - pozostali specjaliści do spraw społecznych
 • 341290 - pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • 263501 - kurator sądowy
 • 263503 - specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
 • 263508 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • 263509 - specjalista do spraw adopcji
 • 3252 - środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
 • 325903 - instruktor terapii uzależnień
 • 341207 - asystent rodziny
 • 263511 - specjalista do spraw ochrony praw dziecka i rodziny
2023 Pracownicy sprzedaży internetowej | Rozwiń
 • 524401 - ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
 • 524402 - organizator obsługi sprzedaży internetowej
2023 Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy | Rozwiń
 • 332202 - pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
 • 4222 - pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
 • 4227 - ankieterzy
 • 524403 - sprzedawca na telefon
 • 524404 - telemarketer
 • 333905 - tajemniczy klient (mystery shopper)
 • 422301 - operator centrali telefonicznej
 • 524490 - pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
 • 421102 - asystent usług telekomunikacyjnych
 • 432301 - dyspozytor radiotaxi
 • 422302 - operator numerów alarmowych
2023 Pracownicy usług pogrzebowych | Rozwiń
 • 5163 - pracownicy zakładów pogrzebowych
2023 Pracownicy zajmujący się zwierzętami | Rozwiń
 • 5164 - opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami
2023 Prawnicy | Rozwiń
 • 2611 - adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
 • 2612 - sędziowie
 • 242216 - rzecznik patentowy
 • 261901 - asystent prawny
 • 261902 - asystent prokuratora
 • 261903 - asystent sędziego
 • 261904 - komornik sądowy
 • 261905 - notariusz
 • 261906 - legislator
 • 261907 - Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • 261908 - referendarz sądowy
 • 261910 - specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej
 • 261990 - pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
2023 Projektanci i administratorzy baz danych, programiści | Rozwiń
 • 2513 - projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
 • 2514 - programiści aplikacji
 • 251905 - specjalista systemów rozpoznawania mowy
 • 2521 - projektanci i administratorzy baz danych
 • 251906 - inżynier internetu rzeczy
 • 251907 - specjalista do spraw chmury obliczeniowej (cloud computing)
 • 251908 - specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji
 • 251909 - specjalista do spraw uczenia maszynowego
2023 Projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD | Rozwiń
 • 2163 - projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • 311803 - operator CAD
 • 311890 - pozostali kreślarze
2023 Przedstawiciele handlowi | Rozwiń
 • 332203 - przedstawiciel handlowy
 • 332290 - pozostali przedstawiciele handlowi
 • 524906 - pośrednik usług medycznych
 • 5243 - agenci sprzedaży bezpośredniej
 • 243303 - przedstawiciel medyczny
2023 Przetwórcy mięsa i ryb | Rozwiń
 • 7511 - masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
 • 932904 - patroszacz ryb
2023 Psycholodzy i psychoterapeuci | Rozwiń
 • 229905 - psychoterapeuta
 • 2634 - psycholodzy i pokrewni
 • 229906 - specjalista psychoterapii uzależnień
 • 229907 - specjalista terapii uzależnień
 • 229909 - psychoonkolog
 • 229910 - psychotraumatolog
 • 263502 - mediator
 • 263507 - mediator sądowy
 • 263510 - specjalista komunikacji społecznej
 • 325907 - terapeuta zajęciowy (s)
 • 323013 - arteterapeuta
 • 235908 - nauczyciel psycholog
 • 323006 - instruktor hipoterapii
 • 323007 - kynoterapeuta (dogoterapeuta)
2023 Ratownicy medyczni | Rozwiń
 • 3256 - ratownicy medyczni
 • 532904 - sanitariusz szpitalny
 • 2240 - specjaliści do spraw ratownictwa medycznego
2023 Recepcjoniści i rejestratorzy | Rozwiń
 • 422401 - recepcjonista hotelowy
 • 4226 - recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
2023 Robotnicy budowlani | Rozwiń
 • 7111 - monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • 7119 - robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 9313 - robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
 • 7117 - monterzy budownictwa wodnego
 • 7133 - robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
2023 Robotnicy leśni | Rozwiń
 • 6210 - robotnicy leśni i pokrewni
 • 834104 - operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
 • 834105 - operator maszyn leśnych (s)
 • 834108 - operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
 • 834109 - operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
 • 834110 - operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
 • 834111 - operator zrywkowych kolejek linowych
 • 9215 - robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
2023 Robotnicy obróbki drewna i stolarze | Rozwiń
 • 7317 - rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
 • 7521 - robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
 • 7522 - stolarze meblowi i pokrewni
 • 7523 - ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
 • 8172 - operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • 311922 - technik technologii drewna (s)
 • 821905 - monter wyrobów z drewna
 • 711504 - szkutnik
 • 818903 - operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
 • 821902 - monter mebli
 • 711505 - monter jachtów i łodzi (s)
 • 311947 - technik przemysłu jachtowego (s)
 • 311948 - technik przemysłu drzewnego (s)
2023 Robotnicy obróbki skóry | Rozwiń
 • 7535 - wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
 • 753702 - kaletnik (s)
 • 753703 - rymarz
 • 311912 - technik garbarz (s)
 • 731810 - rękodzielnik wyrobów skórzanych
 • 753790 - pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni
 • 8155 - operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
 • 815602 - operator urządzeń kaletniczych
2023 Rolnicy i hodowcy | Rozwiń
 • 6111 - rolnicy upraw polowych
 • 6114 - rolnicy upraw mieszanych
 • 6121 - hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
 • 6122 - hodowcy drobiu
 • 6123 - pszczelarze i hodowcy jedwabników
 • 6129 - hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 6130 - rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • 6310 - rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
 • 6320 - hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
 • 6330 - rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
 • 9211 - robotnicy wykonujący proste prace polowe
 • 9212 - robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
 • 9213 - robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
 • 314203 - technik hodowca koni (s)
 • 314204 - technik hodowca zwierząt
 • 314207 - technik rolnik (s)
 • 314206 - technik pszczelarz (s)
 • 314290 - pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
 • 331402 - technik agrobiznesu (s)
 • 634002 - zbieracz owoców, ziół i innych roślin
 • 722104 - podkuwacz koni
2023 Rybacy | Rozwiń
 • 314208 - technik rybactwa śródlądowego (s)
 • 315215 - technik rybołówstwa morskiego (s)
 • 6221 - hodowcy ryb
 • 6222 - rybacy śródlądowi
 • 6223 - rybacy morscy
 • 634001 - rybak pracujący na własne potrzeby
 • 9216 - robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury
2023 Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych | Rozwiń
 • 7315 - formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
 • 712505 - witrażownik
 • 731402 - ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
 • 731603 - giloszer szkła
 • 731604 - grawer szkła
 • 731605 - lustrzarz
 • 731606 - pozłotnik
 • 731607 - rzeźbiarz szkła
 • 731608 - szyldziarz
 • 731609 - zdobnik ceramiki (s)
 • 731610 - zdobnik szkła
 • 731611 - grawer
 • 731690 - pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
 • 731305 - złotnik-jubiler (s)
2023 Samodzielni księgowi | Rozwiń
 • 121101 - główny księgowy
2023 Sekretarki i asystenci | Rozwiń
 • 3342 - sekretarze prawni
 • 334301 - akredytowany asystent parlamentarny
 • 334302 - asystent dyrektora
 • 334303 - asystent parlamentarny
 • 334304 - asystent zarządu
 • 334305 - sekretarz konsularny
 • 341102 - sekretarka notarialna
 • 4120 - sekretarki (ogólne)
 • 516902 - asystent osobisty (concierge)
 • 343902 - asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej (s)
2023 ślusarze | Rozwiń
 • 7222 - ślusarze i pokrewni
2023 Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych | Rozwiń
 • 242218 - specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
 • 263204 - socjolog
 • 243105 - specjalista analizy i rozwoju rynku
2023 Spawacze | Rozwiń
 • 7212 - spawacze i pokrewni
 • 311516 - technik spawalnictwa (s)
2023 Specjaliści ds. administracji | Rozwiń
 • 242217 - specjalista administracji publicznej
 • 242219 - specjalista do spraw integracji europejskiej
 • 242290 - pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • 242209 - inspektor kontroli skarbowej
 • 242210 - inspektor nadzoru bankowego
 • 242212 - inspektor ochrony danych osobowych
 • 242213 - inspektor rybołówstwa morskiego
 • 242214 - inspektor pracy
 • 242215 - kontroler państwowy
 • 242225 - specjalista do spraw zamówień publicznych
 • 242226 - specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • 325513 - inspektor obrony cywilnej
 • 3352 - urzędnicy do spraw podatków
 • 3353 - urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
 • 3354 - urzędnicy organów udzielających licencji
 • 341206 - pracownik zarządzania kryzysowego
 • 242111 - inspektor ochrony danych
 • 242229 - inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
 • 242230 - specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego
 • 242231 - specjalista do spraw cudzoziemców
 • 242232 - specjalista do spraw obsługi projektów i programów
 • 242116 - specjalista do spraw zarządzania
2023 Specjaliści ds. finansowych | Rozwiń
 • 2413 - analitycy finansowi
 • 241101 - biegły rewident
 • 241102 - specjalista do spraw controllingu
 • 241104 - specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
 • 241105 - specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
 • 241106 - specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
 • 241107 - kontroler finansowy
 • 2412 - doradcy finansowi i inwestycyjni
 • 242103 - makler nadzorujący
 • 242104 - negocjator biznesowy
 • 242112 - analityk biznesowy
 • 3311 - dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
 • 3312 - pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
 • 331506 - taksator
 • 331508 - taksator ryzyka działalności firm
 • 332401 - makler giełd towarowych
2023 Specjaliści ds. organizacji produkcji | Rozwiń
 • 214101 - inżynier normowania pracy
 • 214102 - inżynier organizacji i planowania produkcji
 • 214103 - inżynier utrzymania ruchu
 • 214190 - pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
 • 311917 - technik organizacji produkcji
 • 4322 - planiści produkcyjni
 • 214111 - główny technolog
 • 2146 - inżynierowie górnictwa i metalurgii
 • 214909 - inżynier poligrafii
 • 214911 - inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 214913 - inżynier technologii ceramiki
 • 214914 - inżynier technologii drewna
 • 214915 - inżynier technologii przetwórstwa skóry
 • 214916 - inżynier technologii szkła
 • 214919 - inżynier włókiennik
 • 214923 - nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
 • 214924 - specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
 • 214925 - specjalista do spraw pakowania i opakowań
 • 214929 - inżynier procesu malowania
 • 214931 - technolog – programista obrabiarek
 • 214932 - inżynier inżynierii materiałowej
 • 242220 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
 • 311514 - technik utrzymania ruchu
 • 311601 - technik papiernictwa (s)
 • 311602 - technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • 311915 - technik normowania pracy
 • 311925 - technik technologii szkła (s)
 • 311931 - technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (s)
 • 311932 - technik włókiennik (s)
 • 3122 - mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
 • 311934 - technik budowy fortepianów i pianin
 • 214506 - inżynier inżynierii materiałów syntetycznych
 • 214507 - inżynier papiernictwa
 • 311945 - technik budowy i strojenia fortepianów i pianin (s)
2023 Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży | Rozwiń
 • 242109 - specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
 • 242228 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
 • 243101 - analityk trendów rynkowych (cool hunter)
 • 243102 - autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
 • 243103 - menedżer produktu (product manager)
 • 243104 - menedżer marki (brand manager)
 • 243106 - specjalista do spraw marketingu i handlu
 • 243107 - specjalista do spraw reklamy
 • 243108 - specjalista do spraw mediów interaktywnych
 • 243109 - specjalista sprzedaży internetowej
 • 243190 - pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
 • 2432 - specjaliści do spraw public relations
 • 2434 - specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
 • 332201 - ekspozytor towarów (merchandiser)
 • 333901 - menedżer artystyczny
 • 333903 - promotor marki (trendsetter)
 • 333904 - sprzedawca reklam internetowych
 • 333906 - technik organizacji reklamy
 • 351405 - pracownik obsługi kampanii e-mailowych
 • 333907 - technik reklamy (s)
 • 243301 - inżynier sprzedaży
 • 243302 - opiekun klienta
 • 243304 - specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
 • 243305 - specjalista do spraw sprzedaży
 • 243306 - specjalista zaopatrzenia medycznego
 • 243307 - specjalista do spraw obsługi posprzedażowej
 • 243390 - pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 • 243110 - specjalista do spraw mediów społecznościowych
 • 243308 - specjalista do spraw handlu zagranicznego
 • 242114 - specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2023 Specjaliści ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych | Rozwiń
 • 251201 - specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
 • 0000 - specjalności ujmowane w zawodzie (spoza KZiS)
 • 251203 - specjalista do spraw technologii blockchain
 • 251911 - specjalista do spraw informatyki przemysłowej
 • 251910 - specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości
2023 Specjaliści ds. rynku nieruchomości | Rozwiń
 • 2440 - specjaliści do spraw rynku nieruchomości
 • 3334 - agenci i administratorzy nieruchomości
2023 Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji | Rozwiń
 • 2423 - specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • 2424 - specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • 3333 - pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • 4415 - pracownicy działów kadr
 • 242106 - specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • 242190 - pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
2023 Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki | Rozwiń
 • 214903 - inżynier automatyki i robotyki
 • 2152 - inżynierowie elektronicy
 • 311402 - instalator systemów alarmowych
 • 311403 - instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
 • 311404 - instalator systemów telewizji przemysłowej
 • 311406 - projektant systemów alarmowych
 • 311408 - technik elektronik (s)
 • 311410 - technik mechatronik (s)
 • 311490 - pozostali technicy elektronicy i pokrewni
 • 311909 - technik automatyk (s)
 • 313903 - operator robotów i manipulatorów przemysłowych
 • 313904 - operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
 • 311412 - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (s)
 • 311413 - technik robotyk (s)
 • 313905 - operator drukarek 3D
2023 Specjaliści rolnictwa i leśnictwa | Rozwiń
 • 2132 - specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
 • 314103 - laborant w hodowli roślin
 • 3143 - technicy leśnictwa
 • 314201 - laborant nasiennictwa
 • 314104 - laborant w hodowli zwierząt
2023 Specjaliści technologii żywności i żywienia | Rozwiń
 • 214503 - inżynier technologii żywności
 • 2293 - dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
 • 3144 - technicy technologii żywności
 • 3220 - dietetycy i żywieniowcy
2023 Specjaliści telekomunikacji | Rozwiń
 • 214926 - specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
 • 2153 - inżynierowie telekomunikacji
 • 3522 - operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
 • 214934 - inżynier inżynierii kosmicznej i satelitarnej
2023 Spedytorzy i logistycy | Rozwiń
 • 214104 - inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
 • 3331 - spedytorzy i pokrewni
 • 214917 - inżynier transportu drogowego
 • 242108 - specjalista do spraw logistyki
 • 242221 - specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • 432302 - dyspozytor transportu samochodowego
 • 432303 - ekspedytor
 • 214918 - inżynier transportu kolejowego
 • 216401 - inżynier ruchu drogowego
 • 216402 - inżynier ruchu kolejowego
 • 216490 - pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
 • 242105 - organizator transportu drogowego
 • 242205 - doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
 • 311927 - technik transportu drogowego (s)
 • 332402 - makler morski
 • 432390 - pozostali pracownicy do spraw transportu
 • 242115 - specjalista do spraw przewozów intermodalnych
2023 Sprzątaczki i pokojowe | Rozwiń
 • 9111 - pomoce domowe i sprzątaczki
 • 911201 - łazienkowa
 • 911203 - pokojowa
 • 911204 - pomoc laboratoryjna
 • 911205 - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (s)
 • 911206 - salowa
 • 911207 - pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)
 • 911208 - sprzątacz pojazdów
 • 911290 - pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
 • 9123 - zmywacze okien
 • 912901 - czyściciel basenów pływackich
 • 912902 - czyściciel dywanów
 • 912904 - operator maszyn czyszczących
 • 912990 - pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani
2023 Sprzedawcy i kasjerzy | Rozwiń
 • 5223 - sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
 • 5245 - sprzedawcy w stacji paliw
 • 421103 - kasjer bankowy
 • 421104 - kasjer walutowy
 • 5230 - kasjerzy i sprzedawcy biletów
 • 421401 - inkasent
 • 524902 - doradca klienta
 • 524903 - ekspedient w punkcie usługowym
 • 516903 - hostessa
 • 421190 - pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
 • 4213 - pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
 • 5211 - sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 • 5212 - uliczni sprzedawcy żywności
 • 522101 - antykwariusz
 • 522102 - kioskarz
 • 524905 - ekspedient w stacji obsługi pojazdów
 • 932903 - liczarz
 • 9520 - uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)
2023 Szefowie kuchni | Rozwiń
 • 3434 - szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
2023 Tapicerzy | Rozwiń
 • 7534 - tapicerzy i pokrewni
 • 815902 - operator maszyn tapicerskich
2023 Technicy budownictwa | Rozwiń
 • 311202 - laborant budowlany
 • 311203 - technik architekt
 • 311204 - technik budownictwa (s)
 • 311205 - technik budownictwa wodnego (s)
 • 311208 - technik inżynierii środowiska i melioracji (s)
 • 311209 - technik urządzeń sanitarnych
 • 311290 - pozostali technicy budownictwa
 • 311201 - kosztorysant budowlany
 • 311210 - technik renowacji elementów architektury (s)
 • 311913 - technik gazownictwa (s)
 • 311923 - technik technologii materiałów budowlanych
 • 311930 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (s)
 • 312304 - mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
 • 312305 - mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
 • 312306 - mistrz produkcji w budownictwie wodnym
 • 312390 - pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
 • 311218 - technik inżynierii sanitarnej (s)
 • 311929 - technik chłodnictwa i klimatyzacji (s)
 • 311222 - technik montażu i automatyki stolarki budowlanej (s)
 • 311223 - technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego (s)
 • 311608 - technik izolacji przemysłowych (s)
2023 Technicy informatycy | Rozwiń
 • 3512 - technicy wsparcia informatycznego i technicznego
 • 311411 - technik elektroniki i informatyki medycznej (s)
 • 351103 - technik teleinformatyk (s)
 • 351190 - pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych
 • 351490 - pozostali technicy sieci internetowych
 • 742208 - serwisant sprzętu komputerowego
 • 351406 - technik programista (s)
2023 Technicy mechanicy | Rozwiń
 • 311504 - technik mechanik (s)
 • 311505 - technik mechanik budowy środków transportu
 • 311506 - technik mechanik eksploatacji środków transportu
 • 311508 - technik mechanik maszyn i urządzeń
 • 311509 - technik mechanik obróbki skrawaniem
 • 311510 - technik mechanik precyzyjny
 • 311511 - technik mechanik urządzeń przemysłowych