Prognozy na mapach

Prognoza na 2023, Polska

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców

nauczyciele przedmiotów zawodowych / Rok 2023
dziennikarze i redaktorzy / Rok 2023