Prognozy na mapach

Prognoza na 2022, dolnośląskie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - magazynierzy Rozwiń

[ ] oznacza pola, w których znajduje się dodatkowy komentarz
DKL DZA DKA DST DDZ DBA DSW DJE DJ DWR DOA DLW DJA DZG DLB DZL DSR DW DOL DLE DL DBL DTR DWL DLU DPL DMI DGR DGL DB
  • duża nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • równowaga popytu i podaży [ 6 ]
  • deficyt poszukujących pracy [ 16 ]
  • duży deficyt poszukujących pracy [ 8 ]
  • brak oceny [ 0 ]
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.