Prognozy na mapach

Prognoza na 2021, śląskie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - pracownicy administracyjni i biurowi Rozwiń

[ ] oznacza pola, w których znajduje się dodatkowy komentarz
SBE SBI SCI SCZ SGL SKL SLU SMI SMY SPS SRC SRB STA 🛈 SBL SWD SZA SZY SB SY SH SC SD SG SJZ SJ SK SM SPI S SR SI SO SW ST 🛈 SZ SZO
  • duża nadwyżka poszukujących pracy
  • nadwyżka poszukujących pracy
  • równowaga popytu i podaży
  • deficyt poszukujących pracy
  • duży deficyt poszukujących pracy
  • brak oceny
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.