Prognozy na mapach

Prognoza na 2023, warmińsko-mazurskie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego Rozwiń

[ ] oznacza pola, w których znajduje się dodatkowy komentarz
NBA NBR NDZ NEB NEL NGI NIL NKE NLI NMR NNI NNM NOE NOL NOS NPI NSZ NGO NWE NE NO
  • duża nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • równowaga popytu i podaży [ 19 ]
  • deficyt poszukujących pracy [ 2 ]
  • duży deficyt poszukujących pracy [ 0 ]
  • brak oceny [ 0 ]
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.