Prognozy na mapach

Prognoza na 2022, kujawsko-pomorskie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - sprzedawcy i kasjerzy Rozwiń

[ ] oznacza pola, w których znajduje się dodatkowy komentarz
CWL CRA CMG CIN CW CLI CAL CZN CTR CT CNA CRY CBY 🛈 CGD CB 🛈 CBR CWA CCH CSW CSE CGR CTU CG
  • duża nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • nadwyżka poszukujących pracy [ 3 ]
  • równowaga popytu i podaży [ 15 ]
  • deficyt poszukujących pracy [ 5 ]
  • duży deficyt poszukujących pracy [ 0 ]
  • brak oceny [ 0 ]
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.