Prognozy na mapach

Prognoza na 2023, mazowieckie

Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców - pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Rozwiń

[ ] oznacza pola, w których znajduje się dodatkowy komentarz
WBR WCI WG WGS WGM WGR WKZ WL WLI WLS WMA WM WML WND WOS WOR WOT 🛈 WPI 🛈 WPL WPN WPR WPZ WPY WPU WRA WSI 🛈 WSE WSC WSK WSZ WZ WWE WWL WWY WZW WZU WZY WO WP WR WS 🛈 W
  • duża nadwyżka poszukujących pracy [ 0 ]
  • nadwyżka poszukujących pracy [ 1 ]
  • równowaga popytu i podaży [ 23 ]
  • deficyt poszukujących pracy [ 11 ]
  • duży deficyt poszukujących pracy [ 7 ]
  • brak oceny [ 0 ]
Zawody deficytowe

To te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone

To te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe

To te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.