Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partners: Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie, Consultor, DEKRA Praca, Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, Gmina Józefów nad Wisłą, Gmina Opole Lubelskie, Ochotnicze Hufce Pracy w Krasnymstawie, Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, Randstad, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta Krasnystaw, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Biała Podlaska Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łukowie.

You can this page: