Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partners: Miasto Krasnystaw, Cech Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie, Ochotnicze Hufce Pracy w Krasnymstawie, Randstad, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Adecco, Consultor, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w województwie lubelskim, Gmina Józefów, Gmina Łaziska, Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, Miasto Puławy.

You can this page: