Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partners: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce, Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Firma Usługowa Milena Grosfeld, Łomżyńskie Forum Samorządowe, MILLENIUM Millena Chodkiewicz, OHP w Kolnie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Park Przemysłowy Łomża, Rada ds. Przedsiębiorczości przy Staroście Monieckim, Works4You, Zarząd Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

You can this page: