Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partners: Cech Rzemiosł w Augustowie, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, OHP w Kolnie, Zarząd Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Park Przemysłowy Łomża, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemii Sejneńskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Works4You, Agencja Pracy Tymczasowej IZI WORK HR.

You can this page: