Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Partners: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, Elin Arkadiusz Miszkiewicz, Future Południe Sp. z o.o., Górażdże Cement S.A, NESTRO PPHU Sp. z o.o., Ochotniczy Hufiec Pracy w Kluczborku, Ochotniczy Hufiec Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Urząd Miasta w Namysłowie, Urząd Miasta w Nysie.

You can this page: