Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partners: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy-Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, Urząd Miasta Gostynina, Urząd Gminy Szczawin Kościelny, OHP w Grodzisku Mazowieckim, Randstad, TIMBERWORKS Sp. z o. o., Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Enea, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku, Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, CECH Rzemiosł Różnych w Kozienicach, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku, Urząd Gminy w Rzeczniowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, OHP w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Rad-pik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, OHP w Płocku, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Konfederacja Lewiatan, Starostwo Powiatowe w Płocku, Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie, OHP w Pruszkowie, Superkadry Sp. z o.o., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, OHP w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, OHP w Sierpcu, Agromaks Sp. z o.o., KAM Nowe Technologie, Automar, Urząd m.st. Warszawy, Clever Investment, Adecco, Związek pracodawców "Pracodawcy Mazowsza", Victor Energy, OHP w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Labor Sp. z o.o., FM Logistic, Logart Personnel Consulting, WDK GROUP sp. z o.o., Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o.o., Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.

You can this page: