Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Partners: Forum Gospodarcze Pracodawców Północnej Wielkopolski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Wielkopolska Izba Gospodarcza,  Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, HR Work Force, Młodzieżowe Centrum Kariery w Kole, Work & Benefit, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim, Ochotnicze Hufce Pracy w Ostrzeszowie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Job Impulse, Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej-Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Młodzieżowe Centrum Kariery Środzie Wielkopolskiej, Euronauka, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej, Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Turecka Izba Gospodarcza, Zespół Szkół Technicznych w Turku, Centrum Technologii Edukacyjnych INTJO.

You can this page: