Participants

The Occupational Barometer is commissioned by the Ministry of Economic Development, Labour and Technology. The national coordinator of the study is the Regional Labour Office in Krakow. At the regional level, the Barometer is coordinated by regional labour offices, and at the county level - local labour offices. Over 100 experts from various other institutions are also involved in the implementation of the survey.

The survey regional coordinator: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Partners: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi.

You can this page: