Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie łódzkim: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Partnerzy: Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie, Randstad, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Radomsku.