Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie łódzkim: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Partnerzy: OHP w Kutnie, Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, Powiat zduńskowolski.