Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie małopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych w Bochni, Cech Rzemiosł Różnych w Gorlicach, Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie, Cech Rzemiosł Różnych w Wadowicach, Cech Rzemiosł Różnych w Wolbromiu, Centrum Kształcenia Zawodowego Gorlice, Gmina Babice, Gmina Brzesko, Gmina Trzebinia, HR Project, Interkadra, Krakowski Park Technologiczny, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Manpower, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Miasto Bochnia, OHP w Krakowie, OHP w Nowym Sączu, OHP w Miechowie, OptiBiznes, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie SSCPiR, Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu.