Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie małopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Partnerzy: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, Gmina Babice, Powiat dąbrowski, Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, Powiat limanowski, Optibiznes, Miasto Oświęcim, Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej, WG 24 , Workgroup, OHP w Nowym Sączu, Gi Group, OHP w Krakowie, PassionHR, Interkadra.