Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie lubuskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Partnerzy: AUDIT Doradztwo Personalne, Exact Systems, EMAT HRC.