Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie śląskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Partnerzy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Dąbrowie Górniczej, OHP w Bielsku-Białej, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Randstad, Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie, Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, OHP Młodzieżowe Biuro Pracy w Chorzowie, Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. N. Tesli w Chorzowie, Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie, Amber Glass, ZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego, IZO BLOK, OHP w Cieszynie, Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Urząd Miasta Częstochowa, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach , Śląska Izba Pracodawców z Gliwic, Szkolny Ośrodek Kariery-Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, OHP Młodzieżowe Centrum Kariery w Jastrzębiu-Zdroju, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców-Częstochowa, Jaworznicka Izba Gospodarcza, Urząd Miasta Katowice-Wydział Obsługi Inwestorów, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Urząd Statystyczny w Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lublińcu, Urząd Miasta Orzesze, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Myszkowie, OHP Hufiec Pracy w Pszczynie, Cech Rzemiosł Różnych w Pszczynie, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, OHP Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, Urząd Miasta Rybnik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku, Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich, Urząd Miasta w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, OHP Młodzieżowe Centrum Kariery w Sosnowcu, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podstrefa Tychy, Szkolny Ośrodek Karier w Wodzisławiu Śląskim, "L.&P." Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Urząd Miasta w Zabrzu, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Żywcu, ZDZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu.