Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie śląskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Partnerzy: Randstad, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Urząd Miasta Katowice, Młodzieżowe Centrum Kariery, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej, Śląska Wojewódzka Komenda OHP, KSSE, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, Cech Rzemieślników Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie, Urząd Miasta Częstochowy, ZPP Częstochowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Śląska Izba Pracodawców, Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, Urząd Miejski w Jaworznie, Jaworznicka Izba Gospodarcza, Urząd Statystyczny w Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych Kłobuck, Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta Rybnika, PPP Rybnik, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Gmina Siemianowice Śląskie, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, CIS Świętochłowice, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, Szkolny Ośrodek Karier, Urząd Miejski w Zabrzu, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu.