Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie wielkopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Partnerzy: Agencja Pracy Tymczasowej Work&Benefit, Turecka Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Turku, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Euronauka, Cech Rzemiosł Różnych w Śremie, Miranda Textiles, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Turku, Mleczarnia Turek, Kierowca.biz.