Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie wielkopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Partnerzy: Agencja Zatrudnienia HR Work Force, Agencja Zatrudnienia Job Impulse, Ambro Logistics, Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu, Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Turku, Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, Cech Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu, Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni, Cech Rzemiosła w Gnieźnie, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Grzymisławice, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Firma Clavey, Flokk, Fundacja Jeden Uniwersytet, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Miranda, Mleczarnia Turek, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Środzie Wielkopolskiej, Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku, Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Ochotnicze Hufce Pracy w Kole, Ochotnicze Hufce Pracy w Ostrzeszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka", Agencja Pracy Tymczasowej Work&Benefit, Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców, Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Kształcenia w Śremie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, Hufiec Pracy w Turku, Urząd Miasta i gminy we Wrześni.