Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie wielkopolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Partnerzy: Forum Gospodarcze Pracodawców Północnej Wielkopolski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Wielkopolska Izba Gospodarcza,  Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, HR Work Force, Młodzieżowe Centrum Kariery w Kole, Work & Benefit, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim, Ochotnicze Hufce Pracy w Ostrzeszowie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Job Impulse, Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej-Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Środzie Wielkopolskiej, Euronauka, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej, Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Turecka Izba Gospodarcza, Zespół Szkół Technicznych w Turku, Centrum Technologii Edukacyjnych INTJO.