Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podlaskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Augustowie, Związek Rzemiosła Polskiego, Urząd Miejski w Białymstoku, Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Łomży, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Przedsiębiorcza Łomża, Works4You, Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach, Vista Center Sp. z o. o, Agencja pracy tymczasowej "Adventus", Ewrobud Sp. z o. o.