Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podlaskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partnerzy: Cech Rzemiosł w Augustowie, Starostwo Powiatowe w Augustowie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, OHP w Kolnie, Zarząd Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Park Przemysłowy Łomża, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemii Sejneńskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Works4You, Agencja Pracy Tymczasowej IZI WORK HR.