Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podlaskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce, Cech Rzemiosł Różnych w Sokółce, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach, Firma Usługowa Milena Grosfeld, Łomżyńskie Forum Samorządowe, MILLENIUM Millena Chodkiewicz, OHP w Kolnie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Park Przemysłowy Łomża, Rada ds. Przedsiębiorczości przy Staroście Monieckim, Works4You, Zarząd Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.