Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie pomorskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy: Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, PCE Marmołowski, Dom Przedsiębiorcy Tczew.