Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie podkarpackim: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Intensive Group, OHP w Przemyślu, OHP w Rzeszowie, OHP w Tarnobrzegu, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza / Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie NIL w Kolbuszowej.