Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie podkarpackim: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Partnerzy: Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP, Związek Rzemiosła Polskiego, euro-park Mielec SSE, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Gmina Czarna.