Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie lubelskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partnerzy: Miasto Krasnystaw, Cech Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie, Ochotnicze Hufce Pracy w Krasnymstawie, Randstad, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Adecco, Consultor, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w województwie lubelskim, Gmina Józefów, Gmina Łaziska, Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, Miasto Puławy.