Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie lubelskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partnerzy: Ochotniczy Hufiec Pracy w Białej Podlaskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju, Ochotniczy Hufiec Pracy w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj, Ochotniczy Hufiec Pracy w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Urząd Miasta Krasnystaw, Ochotniczy Hufiec Pracy w Krasymstawie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Lublinie, Consultor, DEKRA Praca, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Biała Podlaska Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łukowie, Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie, Gmina Opole Lubelskie, Gmina Józefów nad Wisłą, Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim.