Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie lubelskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie, Consultor, DEKRA Praca, Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, Gmina Józefów nad Wisłą, Gmina Opole Lubelskie, Ochotnicze Hufce Pracy w Krasnymstawie, Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, Randstad, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta Krasnystaw, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Biała Podlaska Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łukowie.