Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie opolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Partnerzy: Manpower, Opolska Wojewódzka Komenda OHP, APN, Global Operative, Gmina Nysa, Cocon, Nestro Elektromatik, Społem Olesno, Związek Rzemiosła Polskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opolska Izba Lekarska, Otto Workforce.