Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie opolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Partnerzy: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, Elin Arkadiusz Miszkiewicz, Future Południe Sp. z o.o., Górażdże Cement S.A, NESTRO PPHU Sp. z o.o., Ochotniczy Hufiec Pracy w Kluczborku, Ochotniczy Hufiec Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Urząd Miasta w Namysłowie, Urząd Miasta w Nysie.