Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie opolskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Partnerzy: Manpower, Opolska Wojewódzka Komenda OHP, APN, Global Operative, Gmina Nysa, Cocon, Nestro Elektromatik, Społem Olesno, Związek Rzemiosła Polskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Opolska Izba Lekarska, Otto Workforce.