Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Partnerzy: Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Adecco, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan.