Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie warmińsko-mazurskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Partnerzy: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Działdowie, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi.