Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie zachodniopomorskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Partnerzy: Randstad, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie.