Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie zachodniopomorskim: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Firma Usługowa BAU ART Sp. z o.o., Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Hufiec Pracy 16-6 w Wałczu, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie.