Uczestnicy

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy.

Koordynator badania w województwie mazowieckim: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerzy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja", CRRiP "Rzemiosło" w Pułtusku, AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Clever Investment, Związek pracodawców "Pracodawcy Mazowsza", Sodexo, Work Service.