Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie mazowieckim: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerzy: Ochotnicze Hufce Pracy w Ciechanowie, Manpower, Döhler, Point of View, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, Leasing Team, CKZiU Nowa Wieś, Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu, Zespół Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
w Warce, Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Mińsku Mazowieckim, Ochotnicze Hufce Pracy - Mazowiecka  Komenda Wojewódzka, Zespół Szkół Mechanicznych im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, Ochotnicze Hufce Pracy w Mławie, Szkoła nauki jazdy 'Gryglas', Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, Izba Regionalna Powiatu Płockiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ochotnicze Hufce Pracy w Płocku, Ochotnicze Hufce Pracy w Płońsku, Ochotnicze Hufce Pracy w Pruszkowie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Ochotnicze Hufce Pracy w Pułtusku, Izba Przemysłowo Handlowa Ziemi Radomskiej, Ochotnicze Hufce Pracy w Radomiu, Profesja, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży OHP W Siedlcach, Addit sp z o.o., Ochotnicze Hufce Pracy w Sierpcu, Agromaks, MFO, Ochotnicze Hufce Pracy w Warszawie, Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie, Ochotnicze Hufce Pracy w Wołominie, Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, GCI, MONDI, Suntago, Labor, WDK Group, TAS Logistyka, FM Logistic, Mondi.