Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie mazowieckim: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerzy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja", CRRiP "Rzemiosło" w Pułtusku, AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Clever Investment, Związek pracodawców "Pracodawcy Mazowsza", Sodexo, Work Service.