Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie mazowieckim: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerzy: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy-Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, Urząd Miasta Gostynina, Urząd Gminy Szczawin Kościelny, OHP w Grodzisku Mazowieckim, Randstad, TIMBERWORKS Sp. z o. o., Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Enea, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego  w Garbatce-Letnisku, Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, CECH Rzemiosł Różnych w Kozienicach, Urząd Miasta i Gminy Lipsko, Starostwo Powiatowe w Lipsku, Urząd Gminy w Rzeczniowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, OHP w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Rad-pik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, OHP w Płocku, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Konfederacja Lewiatan, Starostwo Powiatowe w Płocku, Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie, OHP w Pruszkowie, Superkadry Sp. z o.o., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, OHP w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, OHP w Sierpcu, Agromaks Sp. z o.o., KAM Nowe Technologie, Automar, Urząd m.st. Warszawy, Clever Investment, Adecco, Związek pracodawców "Pracodawcy Mazowsza", Victor Energy, OHP w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Labor Sp. z o.o., FM Logistic, Logart Personnel Consulting, WDK GROUP sp. z o.o., Mondi Polska Agencja Pracy Sp. z o.o., Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.