Uczestnicy

Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Zlecający badanie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Koordynator krajowy badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wybierz uczestników z województwa:

Koordynator badania w województwie mazowieckim: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Partnerzy: Cech Rzemiosł Różnych w Białobrzegach, OHP w Garwolinie, OHP w Grodzisku Mazowieckim, Randstad, Powiat kozienicki, Miasto i Gmina Lipsko, Starostwo Lipsko, OHP w Łosicach, OHP w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowickim, Bella, Superdrob, Rad-pik, OHP w Płocku, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Powiat płocki, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja", OHP w Radomiu, OHP w Siedlcach, Automar, Fast Service, OHP w Sokołowie Podlaskim, Związek pracodawców "Pracodawcy Mazowsza", Gi Group, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, OHP w Warszawie, Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy, Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Bittner, KGL, Powiat wołomiński, Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Imako, Labor, Sahaty, Aspekt, FM Logistic.